کد مطلب: 31377 تعداد بازدید: ۳۲۳

محرم در مدارس علمیه خواهران استان کرمانشاه

روز هفتم محرم در مدرسه علمیه الزهراء صحنه

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۹:۱۴
مراسم روز هفتم عزاداری سید الشهدا در تاریخ95/7/18 با حضور بانوان سطح شهر، طلاب واساتید در مدرسه علمیه الزهرا(س)شهرستان صحنه برگزار گردید.

دراین مراسم خانم فریبا سعادت مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهراء(س) شهرستان صحنه ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان امام حسین(ع) بیان کرد: در اخبار است که وحشتناک ترین زمان برای انسان سه زمان و حالت است: اول روزی که زاده می شود، از رحم مادر به وسیله ملک زاجر با زجر بیرون می شود و دیگر زمانی که در احتضار است وبا سختی روح از بدن مفارقت می یابد و سومین زمان روز تجسم اعمال و ترس از عاقبت اعمال"وکل الانسان الزمناه طائره فی عنقه"اعمال هر انسانی را به گردنش قرار دادیم.
وی در ادامه افزود:انبیاء نیز نسبت به این سه حالت خوف داشته اند وخداوند به حضرت یحیی در این سه حالت سلام می دهد و می فرماید:"و السلام علی یوم ولدت ویوم یموت و یوم یبعث حیا" و همچنین حضرت عیسی(ع) در این سه وقت به خود سلام داد.
خانم سعادت تصریح کرد: در روایت ائمه وارد است که شیطان در سه جا حاضر است که با بندگان خدا دشمنی کند، 1-در اولاد انسان، چنان که در حدیثی از حضرت صادق (ع) وارد شده است که فرمودند:شیطان در سه وقت حاضر است که اظهار دشمنی با بندگان خدا کند، هنگام انعقاد نطفه(اگر کسی هنگام انعقاد نطفه بسم الله نگوید شیطان شریک می شود)از ایشان پرسیدند، چگونه می توان شناخت که شیطان در نطفه آدم شرکت کرده است یا نه؟ امام در پاسخ فرمودند: بحینا و بهضنا فمن احبنا کان نطفه العبد ومن ابغضنا کان نطفه الشیطان) یعنی چنین چیزی به دوستی و دشمنی ما اهل بیت معلوم می شود. هر که ما را دوست می دارد، نطفه بنده است و هر که با دشمن است نطفه شیطان است.
مدیر حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) خاطر نشان کرد: از دیگر نشانه های شرکت شیطان این است که شخص بدزبان باشد، از آنچه که می گوید، واز آنچه که درباره او می گویند باکی نداشته باشد.
وی همچنین افزود: دومین جایی که شیطان برای شرکت حاضر است طبق حدیث امام صادق(ع) وقت احتضار است امام می فرمایند: هر کس مرگ او فرا رسد، ابلیس برخی از قوای خود را مامور او می کند، تا او رانسبت به باورهای دینی اش به تردید اندازد وفرمان پذیرش کفر می دهد تا جان او گرفته شود. پس هر کس مومن واقعی باشد، تلاش شیطان بر او ناکام می ماند.
خانم فریبا سعادت بیان داشت: محمد بن سلیمان دیلمی روایت کرده است: که به خدمت حضرت صادق(ع) عرض کردم که شیعیان تومی گویند که ایمان بر دو قسم است یکی مستقر وثابت و دیگر آنکه به امانت سپرده شده است وزایل می گردد. پس به من بیاموز دعایی را که هرگاه آن را بخوانم ایمان من کامل می گردد وزایل نشود فرمود بگو"رضیت بالله ربا،باالاسلام  دینا و بمحمد صلی الله علیه وعلی و... " این دعایی است برای ثابت نگه داشتن ایمان و همچنین بعد از نماز ظهر صد مرتبه صلوات و خواندن دعای عدیله.
وی در پایان افزود: چند گروه هستند که ایمان آن ها در معرض زوال است، گروهی که نماز را سبک بشمارد، گروهی که از مجالست با علماء دین ابا و انکار کنند و گروهی که تارک الحج اند و کسی که با براهین عقلی ونقلی دینش را محکم نکرده باشد.