کارگروه های تخصصی ویژه اساتید مختلف حوزه های علمیه خواهران تشکیل خواهد شد

شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۸:۵۲

برگزاری کارگاه های تقویت درس نحو ، جهت ارتقاء سطح علمی اساتید در مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام قصر شیرین