• بازدید جناب آقای خلج«معاونت محترم اداری مالی» از پروژه احداثی مدرسه علمیه خواهران اسلام آباد (۰)