• محفل انس با قرآن-94 (۰)
  • پروژه در دست احداث مدرسه علمیه خواهران امام خامنه ای «مدظله العالی» کرمانشاه (۱۲)
  • بازدید جناب آقای خلج«معاونت محترم اداری مالی» از پروژه احداثی مدرسه علمیه خواهران اسلام آباد (۰)