• پروژه در دست احداث مدرسه علمیه خواهران امام خامنه ای «مدظله العالی» کرمانشاه (۱۲)